Slide background

Ieder kind is een kunstenaar.

De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.

Pablo Picasso.

Kalender komende weken

dinsdag 16 februari

Informatiemiddag 13.15 uur

vrijdag 19 februari

Nieuwskraker 13

maandag 22 februari

Lesvrije week/Voorjaarsvakantie

dinsdag 23 februari

Lesvrije week/Voorjaarsvakantie

woensdag 24 februari

Lesvrije week/Voorjaarsvakantie

donderdag 25 februari

Lesvrije week/Voorjaarsvakantie

vrijdag 26 februari

Lesvrije week/Voorjaarsvakantie

Bekijk de kalender voor de rest van het jaar en abonneer.

Informatiemiddag

Dinsdag 16 februari 2016
Dinsdag 22 maart 2016
Dinsdag 12 april 2016
Dinsdag 24 mei 2016
Dinsdag 28 juni 2016

Op deze middag krijgt u informatie over onze school en een rondleiding. De middag begint om 13.15 uur en duurt tot ca. 14.30 uur.

Opgeven? Bel 020-6178128 of mail naar info@bsdenotenkraker.nl

Zij-instroom

Schooljaar 2015-2016:
We hebben dit schooljaar nog ruimte voor een enkele zij-instroomleerling in groep 4, groep 5 en groep 7.

Lees verder

Aanmelden

Lees alles over de aanmeldprocedure voor Openbare Basisschool de Notenkraker.

Lees verder

Knap Creatief!

image

De Notenkraker onderscheidt zich van andere scholen door haar kunstprofiel.
Wij zijn een kunstmagneet school en dat houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen. 
De vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming worden voornamelijk door vakdocenten gegeven.

Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker ook hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. Zij creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar, zij hebben ook geleerd te kijken en luisteren naar anderen.

‘Doordat we de Egyptenaren niet alleen in de geschiedenisles, maar ook in de dansles kregen, weet ik nog alles over het oude Egypte. We hadden lol. Als iets leuk is dan onthoud je het gewoon beter!’ Loïs groep 6

Korte info over de kunstvakken

Kinderen dansen graag. Het een natuurlijke vorm van verbeelden en communiceren. Op de vraag aan de allerkleinsten of dans kunst is antwoordde een kind. “Dans, daar is geen kunst aan, dat kan iedereen!” 
En daar zit wat in, want alle kinderen doen mee in de danslessen op de Notenkraker, ongeacht aanleg, leeftijd of ontwikkelingsfase. Ieder kind doet het op zijn EIGEN unieke manier.
Leerlingen worden zich in de dansles bewust van een goede lichaamshouding en van de vele dans- en bewegingsmogelijkheden. In de lessen krijgen ze techniek van verschillende dansstijlen aangeboden en worden thema’s uit andere lessen in dans vertaald.

Drama vergroot verbale en non-verbale expressiemogelijkheden en het levert een positieve bijdrage aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden.
Drama is eigenlijk het spel van doen alsof. Het gaat erom dat kinderen de expressie mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen.
Er wordt altijd naar een presentatie toegewerkt in vorm van een openbare les voor de ouders, waarin de kinderen laten zien waar zij gedurende het blok aan gewerkt hebben.

Zing Zo! is muziekmethode, een lange leerlijn, waarin het zingen in het primair onderwijs centraal staat en waar leerlingen, leerkrachten, muziekvakdocenten en musici met elkaar samenwerken.
Wat is Zing Zo!
ZingZo! is een zangmethode voor de hele school die zingen combineert met luisteren, componeren en improviseren. Kleuters maken aan de hand van bekende schoolthema’s kennis met verschillende muziekstijlen en culturen. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 krijgen de modules zang en taal, zang en trommels en zang en spelen op instrumenten. Ook leren kinderen in groep 6 zingen en spelen op gitaar. Hoogtepunt voor alle groepen is ieder leerjaar een openbare muziekles onder leiding van professionele muzikanten, waar ook alle ouders welkom zijn. Met ZingZo! krijgt zingen een vaste plek binnen het kunstcurriculum.

‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’. (Albert Einstein)

Je gaat in de les met plezier aan het werk. Verwondering, invallen en ideeën leiden je naar plannen, naar een voorstelling van het werkstuk; “zo ga ik het doen, en zo moet het er uitgaan zien”. Je neemt het materiaal ter hand en ontdekt nieuwe mogelijkheden of merkt dat je je vooropgezette plan moet wijzigen. Je werkt door, of ook weleens, je zet door. En dan is het af, met voldoening kijk je trots naar je werkstuk; prachtig.

‘Op de Notenkraker is leren een kunst.’ , Anna 4b

image

Nieuwskraker 12

Veel te lezen in deze Nieuwskraker! Over de vernieuwing van (en ijzel op) het schoolplein, het nieuwe spreekuur van Antoinette, de 10 min. gesprekken, de nieuwe leerkracht beeldende vorming, de mediatorentraining, M5, diefstal, de openbare danslessen, de ouder- en kindadviseur, de eerste weken van groep 1G en…de special van groep 4b. Veel lees-plezier!

nieuwskraker_12_05_februari_2016.pdf (847.84 KB)

image

M5 Pestaanpak

M5-PESTAANPAK
‘Samen gaan we stelselmatig pesten oplossen. Binnen en buiten de school’
Iedereen weet wat pesten is. We hoeven niemand uit te leggen dat het schadelijk gedrag is en dat het ernstige en langdurige negatieve gevolgen kan hebben. Zowel voor de slachtoffers, als voor de personen die pesten. Op dinsdag 17 november klinkt op onze school het startschot voor de nieuwe ‘M5-pestaanpak’. Een methode waarbij het pesten op en rond school stelselmatig wordt aangepakt. Het streven: een nog veiligere en pestvrije school en omgeving. Want veiligheid is een absolute voorwaarde voor kinderen om zich gelukkig te voelen én om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Alle ouders van OBS DNotenkraker zijn uitgenodigd om op 17 november op 19.30 uur naar de ouderavond over M5 te komen.

Lees verder