Slide background

Ieder kind is een kunstenaar.

De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.

Pablo Picasso.

Kalender komende weken

donderdag 19 januari

1/2B + 1/2F concertgebouw

vrijdag 20 januari

Opening dependance + nieuwjaarsborrel

maandag 23 januari

1/2A + 1/2 G concertgebouw

dinsdag 24 januari

8b naar het Anne Frankhuis

woensdag 25 januari

Start nationale voorleesdagen (gr. 1/2)

donderdag 26 januari

1/2D concertgebouw

donderdag 26 januari

Start Poëzieweek (gr. 3 t/m 8)

26 januari tot 2 februari

def. adviesgesprekken groep 8

vrijdag 27 januari

1/2E Concertgebouw

maandag 30 januari

Nieuwskraker 11

Bekijk de kalender voor de rest van het jaar en abonneer.

Informatiemiddag

Schooljaar 2016 - 2017
De informatie-middagen zijn dit schooljaar nog op:
20 december 2016, 17 januari 2017, 7 februari 2017, 7 maart 2017, 11 april 2017, 16 mei 2017 en op 13 juni 2017

Op deze middag krijgt u informatie over onze school en een rondleiding.
De middag begint om 13.15 uur en duurt tot ca. 14.15 uur.
Opgeven? Bel 020-6178128 of mail naar info@bsdenotenkraker.nl

Zij-instroom

Schooljaar 2016-2017:
We hebben na de zomervakantie, per augustus 2016, nog ruimte voor een enkele zij-instroomleerling in groep 1/2 (kinderen geboren in 2011 en 2012), in groep 3 en in groep 5.

Lees verder

Aanmelden

Lees alles over de aanmeldprocedure voor Openbare Basisschool de Notenkraker.

Lees verder

image

Nieuwskraker 10

Hierbij de 10e Nieuwskraker van dit schooljaar, speciaal voor u!

Met hierin o.a. informatie over:
* gevonden voorwerpen
* betaling van de ouderbijdrage (herhaling)
* losse kaarten voor de TSO (herhaling)
* gezonde traktaties
* naschoolse activiteiten

En een oproep: wie komt er op maandagmiddag in onze schoolbibliotheek helpen?

Verder is de ‘special’ deze keer van… groep 6a!

Veel leesplezier,

Het team van de Notenkraker

nieuwskraker_10_16_januari_2017.pdf (573.28 KB)

image

Waarom moeten we iedere dag oefenen met taal en rekenen? Deel 3

Juf Mirjam laat een echo maken van haar baby.

Waarom moeten wij taal en rekenen als je echoscopist wil worden?
Dit is voorlopig even het laatste filmpje van juf Mirjam, want juf Mirjam krijgt een baby!
Dus voorlopig het laatste filmpje online en het is tevens de primeur van haar baby op Youtube.
Veel kijk plezier!

Lees verder

Leren kan op heel veel manieren. Op de Notenkraker vindt ieder zijn eigen manier!

Knap Creatief!

image

De Notenkraker onderscheidt zich van andere scholen door haar kunstprofiel.
Wij zijn een kunstmagneet school en dat houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen. 
De vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming worden voornamelijk door vakdocenten gegeven.

Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker ook hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. Zij creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar, zij hebben ook geleerd te kijken en luisteren naar anderen.

‘We leerden over de Romeinen bij geschiedenis en tijdens de dansles leerden we hoe we moesten roeien in de maat, zoals ze vroeger deden op een Romeins galeischip. We hebben ook zelf een gevechtsdans bedacht, want in de tijd van de Romeinen waren er gladiatoren die moesten vechten voor hun leven.’

Korte info over de kunstvakken

Kinderen dansen graag. Het een natuurlijke vorm van verbeelden en communiceren. Op de vraag aan de allerkleinsten of dans kunst is antwoordde een kind. “Dans, daar is geen kunst aan, dat kan iedereen!” 
En daar zit wat in, want alle kinderen doen mee in de danslessen op de Notenkraker, ongeacht aanleg, leeftijd of ontwikkelingsfase. Ieder kind doet het op zijn EIGEN unieke manier.
Leerlingen worden zich in de dansles bewust van een goede lichaamshouding en van de vele dans- en bewegingsmogelijkheden. In de lessen krijgen ze techniek van verschillende dansstijlen aangeboden en worden thema’s uit andere lessen in dans vertaald.

Drama vergroot verbale en non-verbale expressiemogelijkheden en het levert een positieve bijdrage aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden.
Drama is eigenlijk het spel van doen alsof. Het gaat erom dat kinderen de expressie mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen.
Er wordt altijd naar een presentatie toegewerkt in vorm van een openbare les voor de ouders, waarin de kinderen laten zien waar zij gedurende het blok aan gewerkt hebben.

Zing Zo! is muziekmethode, een lange leerlijn, waarin het zingen in het primair onderwijs centraal staat en waar leerlingen, leerkrachten, muziekvakdocenten en musici met elkaar samenwerken.
Wat is Zing Zo!
ZingZo! is een zangmethode voor de hele school die zingen combineert met luisteren, componeren en improviseren. Kleuters maken aan de hand van bekende schoolthema’s kennis met verschillende muziekstijlen en culturen. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 krijgen de modules zang en taal, zang en trommels en zang en spelen op instrumenten. Ook leren kinderen in groep 6 zingen en spelen op gitaar. Hoogtepunt voor alle groepen is ieder leerjaar een openbare muziekles onder leiding van professionele muzikanten, waar ook alle ouders welkom zijn. Met ZingZo! krijgt zingen een vaste plek binnen het kunstcurriculum.

‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’. (Albert Einstein)

Je gaat in de les met plezier aan het werk. Verwondering, invallen en ideeën leiden je naar plannen, naar een voorstelling van het werkstuk; “zo ga ik het doen, en zo moet het er uitgaan zien”. Je neemt het materiaal ter hand en ontdekt nieuwe mogelijkheden of merkt dat je je vooropgezette plan moet wijzigen. Je werkt door, of ook weleens, je zet door. En dan is het af, met voldoening kijk je trots naar je werkstuk; prachtig.