Slide background

Logica brengt je van A naar B

Verbeelding brengt je overal

Albert Einstein

Kalender komende weken

17 februari tot 5 maart

Voorjaarsvakantie voor de leerlingen (2 weken)

maandag 26 februari

Nieuwskraker 12

dinsdag 6 maart

Start rapportgesprekken

Bekijk de kalender voor de rest van het jaar en abonneer.

Informatieochtend

Op deze ochtend krijgt u informatie over onze school en een rondleiding. De bijeenkomst begint om 09.00 uur en duurt tot ca. 10.00 uur.
Schooljaar 2017 - 2018
De bijeenkomsten zijn nog op:
20 maart 2018, 24 april 2018
22 mei 2018 en op 12 juni 2018
Opgeven? Bel 020-6178128 of mail naar info@bsdenotenkraker.nl

Aanmelden 3 jarigen:
Er is nog voldoende plaats voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014. Lever het aanmeldformulier vóór 8 maart 2018 bij ons in.

Zij-instroom

Schooljaar 2017-2018:
We hebben op dit moment helaas geen ruimte voor zij-instroomleerlingen. 

Nieuwe aanmeldingen:

Er is nog voldoende plaats voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014. Lever het aanmeldformulier vóór 8 maart 2018 bij ons in.

Lees verder

Aanmelden

Er is nog voldoende plaats voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014. Lever het aanmeldformulier vóór 8 maart 2018 bij ons in.

Lees alles over de aanmeldprocedure voor Openbare Basisschool de Notenkraker.

Lees verder

image

Poeziekraker

Deze Nieuwskraker is een hele speciale. Het is de Poëziekraker.
Hierin staat van elke groep 3 t/m 8 een gedicht. Na de vakantie kunnen de kinderen gaan stemmen op hun favoriete gedicht.

Verder leest u in deze Nieuwskraker ook
* de agenda
* staken op 14 maart?
* de oudergesprekken

Veel leesplezier en een fijne voorjaarsvakantie!

Het team van De Notenkraker

poeziekraker_speciale_editie_26_februari_2018.pdf (1.7 MB)

image

Vacatures

Wil je werken op dé Knap Creatieve Basisschool van Amsterdam?
Op dit moment hebben we geen vacatures maar wel voor volgend schooljaar.
Stuur daarom je open sollicitatie naar info@bsdenotenkraker.nl

vacature_leerkracht_bovenbouw_wtf_0.6_notenkraker.pdf (210.15 KB)

Lees verder

Leren kan op heel veel manieren. Op de Notenkraker vindt ieder zijn eigen manier!

Knap Creatief!

image

De Notenkraker onderscheidt zich van andere scholen door haar kunstprofiel.
Wij zijn een kunstmagneet school en dat houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen. 
De vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming worden voornamelijk door vakdocenten gegeven.

Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker ook hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. Zij creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar, zij hebben ook geleerd te kijken en luisteren naar anderen.

‘We leerden over de Romeinen bij geschiedenis en tijdens de dansles leerden we hoe we moesten roeien in de maat, zoals ze vroeger deden op een Romeins galeischip. We hebben ook zelf een gevechtsdans bedacht, want in de tijd van de Romeinen waren er gladiatoren die moesten vechten voor hun leven.’

Korte info over de kunstvakken

Kinderen dansen graag. Het een natuurlijke vorm van verbeelden en communiceren. Op de vraag aan de allerkleinsten of dans kunst is antwoordde een kind. “Dans, daar is geen kunst aan, dat kan iedereen!” 
En daar zit wat in, want alle kinderen doen mee in de danslessen op de Notenkraker, ongeacht aanleg, leeftijd of ontwikkelingsfase. Ieder kind doet het op zijn EIGEN unieke manier.
Leerlingen worden zich in de dansles bewust van een goede lichaamshouding en van de vele dans- en bewegingsmogelijkheden. In de lessen krijgen ze techniek van verschillende dansstijlen aangeboden en worden thema’s uit andere lessen in dans vertaald.

Drama vergroot verbale en non-verbale expressiemogelijkheden en het levert een positieve bijdrage aan het versterken van sociaal emotionele vaardigheden.
Drama is eigenlijk het spel van doen alsof. Het gaat erom dat kinderen de expressie mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen.
Er wordt altijd naar een presentatie toegewerkt in vorm van een openbare les voor de ouders, waarin de kinderen laten zien waar zij gedurende het blok aan gewerkt hebben.

Zing Zo! is muziekmethode, een lange leerlijn, waarin het zingen in het primair onderwijs centraal staat en waar leerlingen, leerkrachten, muziekvakdocenten en musici met elkaar samenwerken.
Wat is Zing Zo!
ZingZo! is een zangmethode voor de hele school die zingen combineert met luisteren, componeren en improviseren. Kleuters maken aan de hand van bekende schoolthema’s kennis met verschillende muziekstijlen en culturen. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 krijgen de modules zang en taal, zang en trommels en zang en spelen op instrumenten. Ook leren kinderen in groep 6 zingen en spelen op gitaar. Hoogtepunt voor alle groepen is ieder leerjaar een openbare muziekles onder leiding van professionele muzikanten, waar ook alle ouders welkom zijn. Met ZingZo! krijgt zingen een vaste plek binnen het kunstcurriculum.

‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’. (Albert Einstein)

Je gaat in de les met plezier aan het werk. Verwondering, invallen en ideeën leiden je naar plannen, naar een voorstelling van het werkstuk; “zo ga ik het doen, en zo moet het er uitgaan zien”. Je neemt het materiaal ter hand en ontdekt nieuwe mogelijkheden of merkt dat je je vooropgezette plan moet wijzigen. Je werkt door, of ook weleens, je zet door. En dan is het af, met voldoening kijk je trots naar je werkstuk; prachtig.