Geplaatst: 6 januari 2015

image

KNAP CREATIEF

De Notenkraker onderscheidt zich van andere scholen door haar kunst-en cultuurprofiel.
Wij zijn een erkende cultuurprofielschool en dat houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen. 
De vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming worden voornamelijk door vakdocenten gegeven.
Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker ook hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. Zij creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar, zij hebben ook geleerd te kijken en luisteren naar anderen.

De gedachte achter het cultuurprofiel is dat een kind dat zich ook op kunstzinnig gebied ontwikkelt, meer kansen heeft in de maatschappij. Tijdens de kunstlessen leren leerlingen samenwerken, problemen oplossen, zichzelf presenteren en hun concentratievermogen te vergroten. Bovendien helpen de kunstvakken de kinderen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en leerplezier. Deze eigenschappen steunen het kind bij het leren van de ‘gewone’ vakken, want als leren leuk is, leer je beter.

We prikkelen leerlingen zo om met verschillende kunstvormen kennis te maken en te ontdekken bij welke vorm hun voorkeur ligt. Een aantal lessenseries sluiten we af met een presentatie waarbij ouders van harte worden uitgenodigd om te komen kijken. Leerlingen zijn altijd zeer enthousiast, leerkrachten doen nieuwe ervaringen op, ouders ontdekken nieuwe kanten van hun kinderen en de kinderen zelf houden door dit type onderwijs meer plezier op school.

Om dit te realiseren kiest de school naast groepsleerkrachten voor gespecialiseerde vakleerkrachten.
De volgende kunstvakken worden gegeven:
BeVo (Beeldende Vorming)
Drama
Muziek
Dans