Geplaatst: 20 maart 2015

image

U staat voor de keuze een basisschool voor uw kind(eren) te vinden. We hebben een schoolgids waarin u veel informatie over de school kunt vinden.
De volledige schoolgids kunt u hier ophalen:

schoolgids_de_notenkraker.pdf (903.42 KB)

Op De Notenkraker wordt leren een kunst !

De Notenkraker is een openbare kunstmagneetschool. Op een openbare school zijn alle kinderen welkom, zonder onderscheid naar godsdienstige gezindheid, ras of nationaliteit.
De Notenkraker onderscheidt zich van andere scholen door haar kunstprofiel.
Wij zijn een kunstmagneet school en dat houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen. 
De vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming worden voornamelijk door vakdocenten gegeven.

Huisvesting

Sinds maart 2010 zijn we gehuisvest in de prachtige nieuwe Brede School de Bockesprong. Samen met basisschool de Nautilus en andere instanties gebruiken we dit multifunctionele gebouw.
Het pand is gelegen aan het einde van de Theophile de Bockstraat aan het water van de Westlandgracht.
We beschikken over nieuw meubilair en vanaf groep 3 hangt er in elk lokaal een digibord. Er is onder andere een grote sportzaal, een danslokaal, een apart beeldende vorming lokaal,en een mediatheek in de school beschikbaar voor onze leerlingen.

Kwaliteitswijzer Basisonderwijs 2013-2014

Informatie over onze school vindt u altijd in de schoolgids, maar staat ook op onze website. Met de onderstaande link verwijzen wij u naar de website die door de Amsterdamse schoolbesturen van Primair Onderwijs en de Gemeente Amsterdam is ontwikkeld. Het gaat om de Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam met informatie over o.a. de leerresultaten op gebied van lezen, rekenen en spelling op Amsterdamse scholen, dus ook onze school. Met het uitgeven van dit document loopt Amsterdam voor op een landelijke ontwikkeling waarbij alle scholen zich digitaal zullen gaan presenteren.

http://www.schoolwijzer.amsterdam.nl/po/kwaliteitswijzer-basisonderwijs

In geval deze link niet werkt vindt u het document ook op de website van ons schoolbestuur

www.ooada.nl