Geplaatst: 20 maart 2015

image

U staat voor de keuze een basisschool voor uw kind(eren) te vinden. We hebben een schoolgids waarin u veel informatie over de school kunt vinden.
De volledige schoolgids kunt u hier ophalen:

schoolgids_de_notenkraker.pdf (903.42 KB)

Op De Notenkraker wordt leren een kunst !

De Notenkraker is een openbare kunstmagneetschool. Op een openbare school zijn alle kinderen welkom, zonder onderscheid naar godsdienstige gezindheid, ras of nationaliteit.
De Notenkraker onderscheidt zich van andere scholen door haar kunstprofiel.
Wij zijn een kunstmagneet school en dat houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen. 
De vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming worden voornamelijk door vakdocenten gegeven.

Huisvesting

Sinds maart 2010 zijn we gehuisvest in de prachtige nieuwe Brede School de Bockesprong. Samen met basisschool de Nautilus en andere instanties gebruiken we dit multifunctionele gebouw.
Het pand is gelegen aan het einde van de Theophile de Bockstraat aan het water van de Westlandgracht.
Sinds augustus 2016 zijn 5 van onze groepen 1/2 gehuisvest in onze dependance aan de Woestduinstraat.
We beschikken over nieuw meubilair en er hangt in elk lokaal een digibord. Er is onder andere een grote sportzaal, twee speelzalen, een apart beeldende vorming lokaal,en een mediatheek in de school beschikbaar voor onze leerlingen.