Geplaatst: 20 oktober 2011

image

OUDERCOMMISSIE (OC)
De belangrijkste taak van de oudercommissie (OC) is het bevorderen van het contact tussen school en ouders. De OC helpt bij het organiseren van veel activiteiten, die van een goede school ook een hele leuke school maken.
Sinterklaas, Kerst, uitstapjes, het schoolfeest en het afscheid van de leerlingen uit groep 8: de ondersteuning van de OC is onmisbaar.

Onder andere via de Nieuwskraker vraagt de OC regelmatig hulp van andere ouders. De leden overleggen regelmatig met elkaar, met de directie en/of met een van de (leerkracht)werkgroepen. Eenmaal in het schooljaar legt de OC, tijdens een vergadering van de medezeggenschapsraad, financiële verantwoording af omtrent het gebruik van de ouderbijdrage. Ook maakt de OC de nieuwe begroting bekend en legt die ter goedkeuring aan de MR vergadering voor.

In de oudercommissie zitten de volgende ouders:

Mayke Perquin, voorzitter (Jet gr. 5a en Wieger gr. 2c)

Ralph Olthoff (Kee gr. 6a en Ole gr. 4a)

Mirjam Liefting (Sofie 5a en Jack 3c)

Anoushka Hira (Zia gr. 4c)

Evelien Holtrop (Dirk gr. 7b, Martijntje gr. 5a en Hidde gr. 4a)

Carolien Cuypers (Luka gr. 4c)

Damiët de Haan (Boet gr. 3a, Duuk gr. 4b en Kes gr. 2a)

Leonie van Toost (Valerie gr. 4c en Karlijn gr.2E)

Rita Ekkelenkamp (Nienke gr. 2E)

Daphne Tielen (Nathan gr. 4b en Quint gr. 2b)

Wieneke Baaijens (Tim gr. 4c)

Simone de Geus (Bruun gr.1/2f, Roos gr. 4c, Isa gr. 6a)