Geplaatst: 12 mei 2017

image

PO in Actie
Beste ouders,

Het onderwijs in Nederland staat in de top 10 wereldwijd. Dat komt doordat ons onderwijs verzorgd wordt door goed opgeleide, professionele leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. De opleidingen voor leerkrachten in het basisonderwijs (pabo) en die van tweedegraads leerkrachten in het voortgezet onderwijs zijn gelijkwaardig, betekenisvol en allebei op hbo-niveau. We voeren dan ook allemaal dezelfde titel: Bachelor of Education. Lesgeven op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs kent een vergelijkbare complexiteit en de verantwoordelijkheden zijn even groot.

EERLIJK SALARIS

Waarom wordt een leerkracht in het basisonderwijs dan zoveel slechter betaald? Het verschil loopt in de levensfases dat het echt belangrijk wordt (hypotheek, studerende kinderen) op tot honderden euro’s netto per maand.
De enige verklaring voor dit verschil is dat het historisch zo gegroeid is en dat leerkrachten in het basisonderwijs niet uitblonken in het opkomen voor hun rechten. Maar daar is verandering in gekomen. Wij eisen nu een gelijkwaardige, eerlijke beloning voor onze belangrijke en maatschappelijk gewaardeerde inspanningen.

DAT DOEN WE NIET ALLEEN VOOR ONSZELF

De pabo’s krijgen steeds minder aanmeldingen omdat jonge, talentvolle mensen het basisonderwijs inmiddels geen roeping meer vinden en kiezen voor beroepen van minder maatschappelijk belang, maar met een veel beter perspectief. Daarom is er nu al een tekort aan leerkrachten en dat dreigt uit te groeien tot een tekort van ongekende proporties. U heeft er vast al mee te maken gehad; een zieke leerkracht, geen vervanging, klassen verdeeld of naar huis gestuurd. Dat tij moeten we keren.

WE WILLEN ONS WERK GOED KUNNEN DOEN

In het basisonderwijs is de werkdruk hoog. Het percentage burn-outs is in het basisonderwijs het hoogst met 21%, terwijl het gemiddelde van alle werknemers 14% is. Dit zou helemaal niet hoeven als bijvoorbeeld bij de invoering van Passend Onderwijs, ook de middelen om dit mogelijk te maken zouden zijn geleverd. Daarom eisen wij nu alsnog kleinere klassen en meer handen in de klas. Niets is zo frustrerend voor een leerkracht om keer op keer te ervaren dat het nagenoeg onmogelijk is om ieder kind tot zijn recht te laten komen door de groepsgrootte en het gebrek aan personeel. Dat de Inspectie van het onderwijs concludeert dat er talent verloren gaat verbaast ons niet, maar frustreert ons wel.
Daarnaast hebben veel leerkrachten te weinig tijd om zich, als de kinderen naar huis zijn, bezig te houden met waar het echt om gaat; lesvoorbereidingen bijvoorbeeld of overleg hoe het nog beter kan. Een leerkracht wordt vaak geacht heel zijn doen en laten op papier te verantwoorden. Dat vinden we zonde van de tijd en het vreet kostbare energie.

38.000 LEERKRACHTEN ZIJN VERENIGD IN PO IN ACTIE

We eisen een flinke investering in het basisonderwijs, voor kleinere klassen, meer handen in de klas en een eerlijk salaris. Het is vijf voor twaalf dus het is nog niet te laat, maar het moet nu gebeuren. Daar zijn ook onze sociale partners het over eens. We trekken samen op met de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Veel schoolbesturen scharen zich achter hun leerkrachten. Ons doel is om onze eisen naar tevredenheid vertaald te zien in het aankomende regeerakkoord. Hier zijn onze onderhandelaars en de sociale partners druk mee bezig.

STAKEN?

Er is een reële kans dat die vertaling er niet komt. Dan zien wij geen andere mogelijkheid dan te gaan staken. Daarmee stellen we u en onze leerlingen voor een probleem. Dat beseffen we heel goed maar toch rekenen we op uw begrip en misschien wel op uw steun, want samen staan we nog sterker in onze eisen.

Wilt u ons steunen, meldt u zich dan aan bij de oudergroep van PO in actie.

Met vriendelijke groet,
Paul de Brouwer, Brenda Benne-Saleh, Thijs Roovers, Esther van der Knaap, Jan van de Ven, Desiree Vuijk, John Bloemscheer, Atke Wegerif, Mark Mieras
Leerkrachten basisonderwijs
namens de 38000 leden van PO in actie