Geplaatst: 13 januari 2017

Keuzegids VO
In november is de Amsterdamse keuzegids 2017 verspreid onder alle groep 8
leerlingen. In deze gids staat de procedure van oriënteren, aanmelden en plaatsen beschreven.
Alle Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben een eigen schoolpagina en achterin is een register te vinden met allerlei onderwerpen die te maken hebben met de overstap.

Hieronder kunt u de digitale versie vinden.

keuzegids_vo_amsterdam_2017.pdf (3.36 MB)