Geplaatst: 6 januari 2014

image

Kinderen ouder dan vier jaar noemen we zij-instromers. Incidenteel is er de mogelijkheid om deze leerlingen op de Notenkraker te plaatsen.

Onze intern begeleider Irene Neefjes behandelt de volledige aanmeldprocedure. We hanteren bij eventuele overplaatsing de volgende criteria:

  • Er moet plaats zijn in de beoogde groep.
  • Er is een gesprek met de ouders over de reden van schoolwisseling. Vervolgens nemen we altijd contact op met de huidige school.
  • Alle schoolgegevens en andere belangrijke informatie worden aangeleverd en zijn verifieerbaar.
  • Eventuele begeleidings- en/of hulptrajecten zijn onderwerp van gesprek.
  • De ouders committeren zich aan de methode Vreedzame School en zijn bereid om zich daar samen met hun kind(eren) in te verdiepen.

De procedure start met het sturen van een mail naar het mailadres: aanmelding@bsdenotenkraker.nl

Vermeldt u daarin naam van u en uw kind, adresgegevens en eventuele 06-nummers, geboortedatum kind, beoogde groep en naam huidige school. Met de gegevens in deze mail zullen we vertrouwelijk omgaan.